WAKACJE  W  ŚWINOUJŚCIU

Ochrona Danych Osobowych


Szanowni państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób   fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych niezbędnych w zakresie wynajmu pokoju w celu wypoczynku w naszym mieście jest firma Ireneusz   Borowiec , Pokoje Gościnne , ul. Siemiradzkiego 3, 72-600 Świnoujście. 
  • Państwa dane będą przetwarzane w celu zawierania i realizacji umowy wynajmu pokoi, obsługi zgłoszeń kierowanych przez państwo do nas( np. przez    formularze kontaktowe), dokonywania rozliczeń z tytułu zawartej umowy, zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu     oraz wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. 
  • Udostępnienie przez państwo danych osobowych takich jak : imię i nazwisko, wiek dzieci, numer telefonu, i adres e-mail jest dobrowolne lecz   niezbędne  w  celu przygotowania oferty oraz zawarcia i realizacji umowy (podczas jej realizacji możemy również prosić o podanie numeru PESEL).   Brak takich danych uniemożliwi nam wykonanie umowy. 
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa - jeśli podmioty te wystąpią o ich  np. policji, prokuraturze, sądowi. Nie będą przekazywane do państw trzecich. 
  • Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do czasu zakończenia umowy najmu. Jako zakończenie umowy najmu rozumie się   prawidłowe wykwaterowanie zgodnie z zasadami pobytu zamieszczonymi na stronie internetowej obiektu oraz informacjami przekazanymi w obiekcie. W   przypadku nieprawidłowego rozliczenia z obiektem, nieprawidłowego wykonania warunków umowy, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje usprawnią wzajemne kontakty i pozytywnie wpłyną na komfort pobytu naszych gości.